Thursday, April 2, 2015

ည (6)

ေရထေသာက္တယ္
နာရီက၃တဲ႕
အင္တာနက္ဖြင့္ေတာ့
စစ္ေတြျဖစ္လို႕
ေသစာရင္းေတြတိုး
ႀကြက္ေပါက္ေလးက ငါ့ေရွ႕ျဖတ္ေျပး
ပဌာန္းရြတ္သံေတြႀကားနာေနရတယ္
အိပ္ေနသူေတြ
မအိပ္ႏိုင္သူေတြ
ငါတို႕ႏိုင္ငံအိပ္ခ်ိန္ သူတို႕ႏိုင္ငံ မနက္ခင္း
သတင္းကမၻ ာဆိုတာ
အပ်င္းမေျပပါ
စိတ္မခ်မ္းသာစြာ
ဒီအိုင္တီကမၻာ
ငါလူျဖစ္ရတာ
ဒီလိုလား

ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္

ငါဟာ
ငါ့ေရွ႕ကသမိုင္းေတြနဲ႕
ငါ့ေရွ႕ကစာအုပ္ေတြနဲ႕
ငါဟာ
ငါအလြတ္က်က္ထားတဲ့စာမ်က္ႏွာနဲ႕
ငါႀကီးလာခဲ႔
ငါဟာ
ငါသိ ငါအနစ္နာခံ ငါေနရာမယူ
ငါေကာင္းခဲ႔ပါတယ္လို႕ထားလိုက္ပါေတာ့
ငါေကာင္းခဲ႔တယ္
ငါေကာင္းဖို႕လုပ္ေနတယ္
ငါဆိုတာ
ငါမေပ်ာက္ေတာ့
ငါမေပ်ာက္ခဲ႔ေတာ့
ငါဟာ
ငါထဲမွာပိတ္မိေနတယ္