Friday, August 21, 2015

လယ္သမားေတြဟာလည္ေနတယ္

က်ေနာ့္အဖိုးက
လယ္သမားစစ္စစ္
အဂၤလိပ္ေခတ္
ဂ်ပန္ေခတ္
အဂၤလိပ္ေခတ္
ဖဆပလ
ဗိုလ္ခ်ဴပ္က်ဆံုးသြား
ဦးႏုေနရာရ
လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား
ဗိုလ္ေနဝင္းအာဏာခဏလႊဲ
ေနာက္ေတာ့ ထာဝရ
မဆလ အစိုးရ
တာဝန္ေၾကစပါးကို
အဖိုးတာဝန္ႏွစ္တိုင္းေၾက
၁၉၈၈ အေရးအခင္းႀကီးျဖစ္ေတာ့
ေရဒီယိုအစုတ္ေလးနဲ႕ အဖိုး
လယ္ကြင္းထဲကအဖိုးနဲ႕
တက္ၾကြေက်ာင္းသားက်ေနာ္
ညိေရာ
ေျမးေလးအဖိုးကျပည္သူပါ
ေကာက္ညွင္းေပါင္းေလးစား
ဦးရွင္ႀကီးပူေဇာ္
လယ္ထဲပ်ိဳးၾကဲ
စပါးရိတ္တဲ႔အခါ
တက္လာတဲ႔အစိုးရကို
ဝမ္းစာခ်န္ျပီးေပးလိုက္တာ
ခုေတာ့ လယ္ကြင္းေတြ
သူ႕ႏြားေတြ
သူ႕တင္းဂုတ္ေတြကို
အဖိုးစြန္႔ခြါသြားပါျပီ
ခု
အဖိုးခ်စ္တဲ႔ လယ္ကြက္ထဲမွာ
ေရေတြလႊမ္းေနျပီ
အဖိုးေျပာတဲ႔ဖင္ထဲရႊံ႔ဝင္မွ
ထမင္းစားရတဲ႔လယ္သမားေတြ
ဒုကၡသည္ုျဖစ္ေနၿပီ
အဖိုးေရ